Spoedactie

‘climate plan for the planet, kidiki part of the solution’. implementatie van duurzaam waterbeleid op kidiki secondary school. we willen een proeftuin aanleggen met eigen irrigatiesysteem en op basis van agroforestry. we willen planten, oogsten, lessen aanbieden. we willen cursussen hieromtrent opstellen. we willen jongeren en de lokale development groups sensibiliseren en een antwoord bieden op droogte en armoede als gevolg van de klimaatsverandering en dit alles in samenwerking met afd-leuven. we zoeken € 25 000. klik hier voor meer informatie.

voor dit project kan u storten op de rekening van via don bosco (iban: be84 4358-0341-0159; bic: kredbebb) met als vermelding "b644 kidiki climate plan". u ontvangt een fiscaal attest voor een gift vanaf € 40.

Kidiki School

Wat is er nodig?

 • zie spoedactie: 45 x € 40 voor de aankoop van boeken voor de schoolbibliotheek.
 • upgrading van het computerlokaal (€7000).
 • bouw van een verblijf voor de leerkrachten (€6000).

Wat kunt u doen?

 • ook u kan een paar dagen of weken samenwerken met de leraars van kidiki en er een tijd verblijven. ze zijn vragende partij! neem contact met ons op! frieda.jos@telenet.be
 • zet met uw school acties op naar analogie met de esdoornschool in hombeek of de school ‘heilig hart van maria’ in berlaar of bimsem in mechelen: laat leerlingen een free-podium organiseren, was samen auto’s, organiseer een benefiet voetbal- of volleybalwedstrijd, ga op sponsortocht ...
 • verspreid de oproep ’45 x €40’, de spoedactie. we zoeken slechts 45 sympathisanten.
 • spreek de verantwoordelijke van de lokale bibliotheek aan, vraag om een verkoop van oude boeken te organiseren en de opbrengst te doneren aan de schoolbibliotheek van kidiki.
 • contacteer een lagere school, middelbare school, hogeschool en vraag hen acties op te zetten: sponsortochten, sponsormaaltijden, sponsor-auto-was...
 • spreek sportverenigingen aan. tweedehands voetballen, volleyballen doen wonderen
 • organiseer een actie ‘lasagna voor uganda’ of ‘ugandelloni voor uganda’. alle info bij peter en eva.
 • bent u goed in het vinden van subsidies groot en klein? één mailadres: frieda.jos@telenet.be
 • bent u goed in het invullen van subsidiedossiers? één mailadres: frieda.jos@telenet.be

Giften

Giften zijn mogelijk via het rekeningnummer van VIA Don Bosco (IBAN: BE84 435-8034101-59; BIC: KREDBEBB) met als vermelding "B644 Namwendwa Kidiki". U krijgt een fiscaal attest voor een gift vanaf 40 euro. Jaarlijks krijgt U een financieel rapport.

development groups

Wat is er nodig?

 • Wegens het succes van deze vrouwengroep bieden veel nieuwe leden zich aan. Een tweede groep werd gevormd. We zoeken dringend nieuwe leden voor de Belgische tak die elk 4 euro per maand bijdragen.
 • voor de gezinnen solarsystemen voor het laden van één telefoon en twee lampen (€ 65/st).
 • beide groepen hebben een businessplan opgesteld voor hun ‘feestproject’: aankoop van grote kookpotten (€ 160).
 • workshops omtrent ‘on my farm I am a farmer but also a good business woman/man’.
 • verder bouwen aan de opslagplaats voor het feestmateriaal dat te huur wordt aangeboden.

Wat kunt u doen?

 • oproep aan alle leden van de belgische tak: overtuig minstens één iemand om lid te worden van de belgische tak.
 • U kan lid worden van de Belgische tak van KTWG door maandelijks 4 euro te storten op het rekeningnummer van Frieda De Lannoy (IBAN: BE22 979-4256790-47; BIC: ARSPBE22) met als vermelding "Kyebajja Tobona Women's Group". Mits een mail naar Frieda word je op de hoogte gehouden van de realisaties. Alle inkomsten gaan integraal naar het project. Jaarlijks krijgt U een financieel rapport.

Giften

U kan storten op het rekeningnummer van VIA Don Bosco (IBAN: BE84 435-8034101-59; BIC: KREDBEBB) met als vermelding "B644 Namwenda vrouwengroep". U ontvangt een fiscaal attesten voor een gift van minimum 40 euro. Jaarlijks krijgt U een financieel rapport.

vocational training centre

Wat is er nodig?

 • het vocational training centre opereert nu helemaal zelfstandig.

Wat kunt u doen?

 • Het VTC werkt zelfstandig maar af en toe ondersteunen we nog financieel dus:

Giften

Giften zijn mogelijk via het rekeningnummer van VIA Don Bosco (IBAN: BE84 435-8034101-59; BIC: KREDBEBB) met als vermelding "B644 Namwendwa Farmers". U krijgt een fiscaal attest voor een gift vanaf 40 euro. Jaarlijks krijgt U een financieel rapport.

“It is only when the teeth come together that they will crush the bone” (African proverb)