Spoedactie

In januari kreeg kikidi ss de officiële accreditatie voor het A-level. Studenten moeten nu niet langer naar een dure school in de stad voor het behalen van een diploma secundair onderwijs. het vijfde en het zesde jaar kan nu ook op de eigen school gevolgd worden. Maar stel je voor: veelbelovende schoolresultaten in het vierde secundair (o-level in uganda) maar niet verder kunnen studeren in het vijfde en zesde jaar (a-level in uganda) omdat je ouders niet het volledige schoolgeld kunnen betalen. dat is de brute realiteit voor sommige leerlingen in kidiki ss. maar nu is er de kidiki ss-jos kuppens-foundation. Die zorgt voor (1) gedeeltelijke financiële tegemoetkoming na het slagen in de ingangsproef, (2) 50% inbreng student / 50% inbreng foundation, (3) permanente evaluatie, en (4) schriftelijke overeenkomst met student over voorwaarden en ontvangen bedrag.

wat kunt u doen?

 • u kan bijdragen. individueel of in groep.
 • studiebijdrage voor 1 maand = 18,3 euro
 • studiebijdrage voor 2 maand = 36,6 euro
 • studiebijdrage voor 3 maand = 55 euro (30,25 euro na fiscale aftrek)

Storten met fiscaal attest kan op het rekeningnummer van ‘via don bosco’ BE 84 435 8034101 59 met vermelding “B644 foundation”. u krijgt een fiscaal attest toegestuurd voor een gift vanaf 40 euro. Storten zonder fiscaal attest kan ook op het rekeningnummer an Frieda De Lannoy (IBAN: BE22 9794 2567 9047; BIC: ARSPBE22) met als vermelding “foundation”.

Kidiki School

Wat is er nodig?

 • zie spoedactie: ‘kidiki ss-jos kuppens- foundation’.
 • bouw van een grotere slaapzaal (€4000)
 • bouw kleuterklassen op de lagere school (€ 3 500)
 • upgrading van het computerlokaal (€7000).
 • bouw van een verblijf voor de leerkrachten (€6000).

Wat kunt u doen?

 • contacteer een lagere school, middelbare school, hogeschool. frieda brengt hen het verhaal van kidiki. sponsoracties kunnen/mogen. frieda.delannoy@telenet.be
 • spreek sportverenigingen aan. tweedehands voetballen, volleyballen doen wonderen.
 • organiseer een actie analoog aan ‘lasagna voor uganda’ of ‘ugandelloni voor uganda’. alle info bij peter en eva.
 • ook u kan een paar dagen of weken samenwerken met de leraars van kidiki en er een tijd verblijven. Contacteer frieda.delannoy@telenet.be
 • promoot de ‘kidiki ss-jos kuppens-foundation’ (zie spoedactie).
 • bent u goed in het vinden van subsidies groot en klein? één mailadres: frieda.delannoy@telenet.be
 • bent u goed in het invullen van subsidiedossiers? één mailadres: frieda.delannoy@telenet.be

Giften

 • Met fiscaal attest: Giften zijn mogelijk via het rekeningnummer van VIA Don Bosco (IBAN: BE84 435-8034101-59; BIC: KREDBEBB) met als vermelding "B644 Namwendwa Kidiki". U krijgt een fiscaal attest voor een gift vanaf 40 euro. Jaarlijks krijgt U een financieel rapport.
 • Zonder fiscaal attest: storten op het rekeningnummer van Frieda De Lannoy (IBAN: BE22 9794 2567 9047; BIC: ARSPBE22) met als vermelding Namwendwa Kidiki.

development groups

Wat is er nodig?

 • Wegens het succes van deze vrouwengroep bieden veel nieuwe leden zich aan. Een tweede groep werd gevormd. We zoeken dringend nieuwe leden voor de Belgische tak die elk 4 euro per maand bijdragen.
 • afwerking van het huis van ‘kidiki tweyambe development group’.
 • eenvoudige irrigatiesystemen voor de proeftuin.

Wat kunt u doen?

 • oproep aan alle leden van de belgische tak: overtuig minstens één iemand om lid te worden van de belgische tak.
 • U kan lid worden van de Belgische tak van deze development group door maandelijks 4 euro te storten op het rekeningnummer van Frieda De Lannoy (IBAN: BE22 9794 2567 9047; BIC: ARSPBE22) met als vermelding ‘development groups.’ Mits een mail naar frieda.delannoy@telenet.be word je op de hoogte gehouden van de realisaties. Alle inkomsten gaan integraal naar het project. Jaarlijks krijgt u een financieel rapport.

Giften

 • Met fiscaal attest: U kan storten op het rekeningnummer van VIA Don Bosco (IBAN: BE84 435-8034101-59; BIC: KREDBEBB) met als vermelding "B644 Namwenda development groups". U ontvangt een fiscaal attesten voor een gift van minimum 40 euro. Jaarlijks krijgt U een financieel rapport.
 • Zonder fiscaal attest: storten op het rekeningnummer van Frieda De Lannoy (IBAN: BE22 9794 2567 9047; BIC: ARSPBE22) met als vermelding development groups.

vocational training centre

Wat is er nodig?

 • het vocational training centre opereert nu helemaal zelfstandig.

Wat kunt u doen?

 • Het VTC werkt zelfstandig maar af en toe ondersteunen we nog financieel dus:

Giften

 • Met fiscaal attest: Giften zijn mogelijk via het rekeningnummer van VIA Don Bosco (IBAN: BE84 435-8034101-59; BIC: KREDBEBB) met als vermelding "B644 Namwendwa VTC". U krijgt een fiscaal attest voor een gift vanaf 40 euro. Jaarlijks krijgt U een financieel rapport.
 • Zonder fiscaal attest: storten op het rekeningnummer van Frieda De Lannoy (IBAN: BE22 9794 2567 9047; BIC: ARSPBE22) met als vermelding Namwendwa VTC.

“It is only when the teeth come together that they will crush the bone” (African proverb)