Spoedactie

1. de leerlingen van kidiki zoeken 45 boekenliefhebbers of sympathisanten die elk €40 doneren voor de aankoop van boeken voor de schoolbibliotheek (dat is slechts €22 na fiscale aftrek). stel je voor: veelbelovende schoolresultaten in het vierde jaar sec. onderwijs (o-level in uganda) en niet verder kunnen studeren in het vijfde en zesde jaar (a-level in uganda). dat is de brute realiteit voor de leerlingen in kidiki sec. school. één van de vereisten die het ugandese ministerie van onderwijs stelt voor de uitbouw van a-level is o.m. een volledig uitgebouwde schoolbibliotheek. het gebouw is klaar. nu enkel nog de boeken. dit is de laatste stap voor het oprichten van a-level op kidiki ss.

2. h‘climate plan for the planet, kidiki part of the solution’. implementatie van duurzaam waterbeleid op kidiki secondary school. we willen een proeftuin aanleggen met eigen irrigatiesysteem en op basis van agroforestry. we willen planten, oogsten, lessen aanbieden. we willen cursussen hieromtrent opstellen. we willen jongeren en de lokale development groups sensibiliseren en een antwoord bieden op droogte en armoede als gevolg van de klimaatsverandering en dit alles in samenwerking met afd-leuven. we zoeken € 25 000. klik hier voor meer informatie.

voor elk van deze projecten kan u storten kan op het rekeningnummer van via don bosco (IBAN: BE84 435-8034101-59; BIC: KREDBEBB) met als vermelding "b644 namwendwa bibliotheek" of "b644 kidiki climate plan". u ontvangt een fiscaal attest voor een gift vanaf 40 euro.

Kidiki School

Wat is er nodig?

 • de leerkrachten en hun directie hebben veel belangstelling voor ideeën en ervaringen van collega’s. we zoeken contacten en samenwerkingsverbanden met scholen in belgië. mail naar frieda.jos@telenet.be
 • er is hoge nood aan schoolborden met ruitjes (€20/st).
 • bouwen van een verblijf voor de leerkrachten (€6 000).
 • financiering van de upgrading van het computerlokaal (€ 7 000)

Wat kunt u doen?

 • ook u kan een paar dagen of weken samenwerken met de leraars van kidiki en er een tijd verblijven. ze zijn vragende partij! neem contact met ons op! frieda.jos@telenet.be
 • mail met leerkrachten in uganda. neem contact met ons op! frieda.jos@telenet.be
 • spreek vrienden, collega’s, familie aan om een bord met ruitjes te sponsoren (€20/st) of een tekstboek (€15/st), of een pot verf, of ...
 • zet met uw school acties op naar analogie met de esdoornschool in hombeek of de school ‘heilig hart van maria’ in berlaar: laat leerlingen een free-podium organiseren, was samen auto’s, organiseer een benefiet voetbal- of volleybalwedstrijd, ga op sponsortocht ...
 • spreek sportverenigingen aan. een voetbal of volleybal of sportoutfit doen wonderen.
 • spreek uw lokale bibliotheek aan, vraag om een verkoop van oude boeken te organiseren en de opbrengst te doneren aan de schoolbibliotheek van kidiki.
 • organiseer een actie ‘lasagna voor uganda’ of ‘ugandelloni voor uganda’. alle info bij peter en eva.

Giften

Giften zijn mogelijk via het rekeningnummer van VIA Don Bosco (IBAN: BE84 435-8034101-59; BIC: KREDBEBB) met als vermelding "B644 Namwendwa Kidiki". U krijgt een fiscaal attest voor een gift vanaf 40 euro. Jaarlijks krijgt U een financieel rapport.

development groups

Wat is er nodig?

 • Wegens het succes van deze vrouwengroep bieden veel nieuwe leden zich aan. Een tweede groep werd gevormd. We zoeken dringend nieuwe leden voor de Belgische tak die elk 3 euro per maand bijdragen.
 • De beide groepen hebben een businessplan opgesteld voor hun ‘feestproject’: aankoop van grote kookpotten (€ 160), 100 plastiek stoelen (€ 600), 2 tenten (2x € 700). Dit alles willen ze verhuren en zo een extra inkomen genereren voor alle leden van de groepen. De Ugandese tak en de Belgische tak zullen elk 50% van de aankoopsom betalen.
 • Solar lichten voor de gezinnen (€ 30/st).
 • Het project ‘gender-equality’. Een aantal leden van de groepen volgden een workshop ‘gender-equality’. Ze willen hun kennis delen met alle leden. Belangrijke ondersteuning hierin is o.m. het inhuren van een toneelgroep (€ 50).
 • verder bouwen aan de opslagplaats voor de tenten, de stoelen, het feestmateriaal dat te huur wordt aangeboden.

Wat kunt u doen?

 • oproep aan alle leden van de belgische tak: overtuig minstens één iemand om lid te worden van de belgische tak.
 • U kan lid worden van de Belgische tak van KTWG door maandelijks 3 euro te storten op het rekeningnummer van Frieda De Lannoy (IBAN: BE22 979-4256790-47; BIC: ARSPBE22) met als vermelding "Kyebajja Tobona Women's Group". Mits een mail naar Frieda word je op de hoogte gehouden van de realisaties. Alle inkomsten gaan integraal naar het project. Jaarlijks krijgt U een financieel rapport.

Giften

U kan storten op het rekeningnummer van VIA Don Bosco (IBAN: BE84 435-8034101-59; BIC: KREDBEBB) met als vermelding "B644 Namwenda vrouwengroep". U ontvangt een fiscaal attesten voor een gift van minimum 40 euro. Jaarlijks krijgt U een financieel rapport.

vocational training centre

Wat is er nodig?

 • de leerkrachten en studenten van het vocational training centre hebben grote belangstelling voor ideeën en ervaringen van collega’s. we zoeken contacten en samenwerkingsverbanden met technische en beroepsscholen in belgië. neem contact op: frieda.jos@telenet.be
 • Verdere uitbouw van het Vocational Training Center (VTC).
 • Ondersteuning van het toerismeproject.*
  • we zoeken samenwerkingsverbanden met touroperators die alternatieve reizen aanbieden en veel waarde hechten aan verantwoord en respectvol omgaan met mens en milieu. neem contact op: frieda.jos@telenet.be

Wat kunt u doen?

 • spreek scholen aan. vraag om contactschool te zijn voor het VTC. mail naar frieda.jos@telenet.be
 • spreek scholen/ bedrijven aan en vraag acties op touw te zetten.
 • spreek touroperators aan (zie * in ‘wat is er nodig’). mail naar frieda.jos@telenet.be

Giften

Giften zijn mogelijk via het rekeningnummer van VIA Don Bosco (IBAN: BE84 435-8034101-59; BIC: KREDBEBB) met als vermelding "B644 Namwendwa Farmers". U krijgt een fiscaal attest voor een gift vanaf 40 euro. Jaarlijks krijgt U een financieel rapport.

“A miracle solution does not exist, but small steps can and will change things a lot” (Stephen, Namwendwa, 2011)