Spoedactie

Michael Walekaki, directeur van de school, beschrijft de nood voor nieuwe infrastructuur als volgt: inschrijvingen voor de school blijven stijgen, en momenteel volgen leerlingen les in overvolle klaslokalen. keuzevakken worden samen in dezelfde lokalen gegeven en er is nood aan meer ruimte. er is nood om de school uit te breiden met een 5de en een 6de jaar om de studenten na het vierde jaar te kunnen behouden. het examencentrum moet dringend uitgebreid worden zodat het conform is met de aanbevelingen geformuleerd door de Ugandese Nationale Examen Commissie. samengevat, we hebben dringend een nieuw gebouw nodig. we zoeken dringend € 4000.

U kan storten kan op het rekeningnummer van VIA Don Bosco (IBAN: BE84 435-8034101-59; BIC: KREDBEBB) met als vermelding "B644 Namwenda Kidiki klaslokalen." U ontvangt een fiscaal attest voor een gift vanaf 40 euro.

Kidiki School

Wat is er nodig?

 • de leerkrachten en hun directie hebben veel belangstelling voor ideeën en ervaringen van collega’s. we zoeken contacten en samenwerkingsverbanden met scholen in belgië. mail naar frieda.jos@telenet.be
 • een bibliotheek. de ruwbouw is af en in gebruik en er zijn ramen. nu nog pleisteren en verven (5 l verf = €25), aankoop van boekenrekken (€15 /st) en vooral van veel veel veel boeken.
 • een laboratorium. de ruwbouw is af en in gebruik. nu nog extra apparatuur. er is hoge nood aan veilige gasbranders (€160/st).
 • er is hoge nood aan tekstboeken (€15/st).
 • er is hoge nood aan wiskundemateriaal, o.m. schoolborden met ruitjes (€20/st).
 • solar lichten voor de avondstudie (€ 30/st).
 • bouwen van nieuwe klaslokalen. het studentenaantal groeit (€12 000).
 • de burelen van directeurs michael en kitonto kunnen een laagje verf gebruiken (5l verf = €25). zij vragen dit niet maar verdienen het wel!

Wat kunt u doen?

 • ook u kan een paar dagen of weken samenwerken met de leraars van kidiki en er een tijd verblijven. neem contact met ons op! frieda.jos@telenet.be
 • mail met leerkrachten in uganda. neem contact met ons op! frieda.jos@telenet.be
 • spreek vrienden, collega’s, familie aan om een veilige gasbrander (€160/st) te sponsoren, of een bord met ruitjes (€20/st) of een tekstboek (€15/st), of een pot verf, of…
 • zet met uw school acties op: laat leerlingen een free-podium organiseren, was samen auto’s, organiseer een benefiet voetbal- of volleybalwedstrijd, ga op sponsortocht …
 • spreek sportverenigingen aan. een voetbal of volleybal of sportoutfit doen wonderen.
 • spreek uw lokale bibliotheek aan, vraag om een verkoop van oude boeken te organiseren en de opbrengst te doneren aan de schoolbibliotheek van kidiki.

Giften

Giften zijn mogelijk via het rekeningnummer van VIA Don Bosco (IBAN: BE84 435-8034101-59; BIC: KREDBEBB) met als vermelding "B644 Namwendwa Uganda school". U krijgt een fiscaal attest voor een gift vanaf 40 euro. Jaarlijks krijgt U een financieel rapport.

Women's Group

Wat is er nodig?

 • Wegens het succes van deze vrouwengroep bieden veel nieuwe leden zich aan. Een tweede groep werd gevormd. We zoeken dringend nieuwe leden voor de Belgische tak die elk 3 euro per maand bijdragen.
 • De beide groepen hebben een businessplan opgesteld voor hun ‘feestproject’: aankoop van grote kookpotten (€ 160), 100 plastiek stoelen (€ 600), 2 tenten (2x € 700). Dit alles willen ze verhuren en zo een extra inkomen genereren voor alle leden van de groepen. De Ugandese tak en de Belgische tak zullen elk 50% van de aankoopsom betalen.
 • Solar lichten voor de gezinnen (€ 30/st).
 • Het project ‘gender-equality’. Een aantal leden van de groepen volgden een workshop ‘gender-equality’. Ze willen hun kennis delen met alle leden. Belangrijke ondersteuning hierin is o.m. het inhuren van een toneelgroep (€ 50).

Wat kunt u doen?

 • U kan lid worden van de Belgische tak van KTWG door maandelijks 3 euro te storten op het rekeningnummer van Frieda De Lannoy (IBAN: BE22 979-4256790-47; BIC: ARSPBE22) met als vermelding "Kyebajja Tobona Women's Group". Mits een mail naar Frieda word je op de hoogte gehouden van de realisaties. Alle inkomsten gaan integraal naar het project. Jaarlijks krijgt U een financieel rapport.

Giften

U kan storten op het rekeningnummer van VIA Don Bosco (IBAN: BE84 435-8034101-59; BIC: KREDBEBB) met als vermelding "B644 Namwenda vrouwengroep". U ontvangt een fiscaal attesten voor een gift van minimum 40 euro. Jaarlijks krijgt U een financieel rapport.

Dairy Farmers Coorporation

Wat is er nodig?

 • de leerkrachten en studenten van het vocational training centre hebben grote belangstelling voor ideeën en ervaringen van collega’s. we zoeken contacten en samenwerkingsverbanden met technische en beroepsscholen in belgië. neem contact op: frieda.jos@telenet.be
 • Verdere uitbouw van het Vocational Training Center (VTC).
 • dieren voor de demo-units
  • 1 koe = € 300
  • 1 varken = € 90
  • 1 geit = € 35
  • 1 kip = € 5
 • Ondersteuning van het toerismeproject.*
  • we zoeken samenwerkingsverbanden met touroperators die alternatieve reizen aanbieden en veel waarde hechten aan verantwoord en respectvol omgaan met mens en milieu. neem contact op: frieda.jos@telenet.be

Wat kunt u doen?

 • spreek scholen aan. vraag om contactschool te zijn voor het VTC. mail naar frieda.jos@telenet.be
 • spreek scholen/ bedrijven aan en vraag acties op touw te zetten.
 • spreek touroperators aan (zie * in ‘wat is er nodig’). mail naar frieda.jos@telenet.be

Giften

Giften zijn mogelijk via het rekeningnummer van VIA Don Bosco (IBAN: BE84 435-8034101-59; BIC: KREDBEBB) met als vermelding "B644 Namwendwa Farmers". U krijgt een fiscaal attest voor een gift vanaf 40 euro. Jaarlijks krijgt U een financieel rapport.

“A miracle solution does not exist, but small steps can and will change things a lot” (Stephen, Namwendwa, 2011)