Spoedactie

1. michael walekaki, directeur van de school, beschrijft de nood voor nieuwe infrastructuur als volgt: inschrijvingen voor de school blijven stijgen, en momenteel volgen leerlingen les in overvolle klaslokalen. keuzevakken worden samen in dezelfde lokalen gegeven, er is hoge nood aan meer ruimte. de school moet dringend uitgebreid worden met klaslokalen en een verblijfplaatsen voor de leraars zodat ze conform is met de aanbevelingen geformuleerd door de ugandese nationale examencommissie. in de toekomst staat immers een uitbreiding van o-level naar a-level op het programma. samengevat, we hebben dringend gebouwen nodig voor leerlingen en leraars. we zoeken dringend € 6000.

2. het computerlokaal is aan upgrading toe. we zoeken 7/14 ict- of telecombedrijven die elk € 1000/ € 500 doneren. klik hier voor meer informatie.

3. het vocational training centre. stephen wil van het vtc een modelschool maken. 15 acres worden nu bediend door het irrigatieproject. hij wil jonge boerinnen en boeren opleiden met aandacht voor nieuwe technologieën en ecologie, de veestapel uitbreiden, de melkproductie opvoeren en jonge mensen begeleiden in hun zoektocht naar hoe hun producten op de markt brengen. we zoeken € 17 000 voor de aankoop van 15 koeien, een cooler en een frigo. klik hier voor meer informatie.

voor elk van deze drie projecten kan u storten kan op het rekeningnummer van via don bosco (IBAN: BE84 435-8034101-59; BIC: KREDBEBB) met als vermelding "b644 namwendwa kidiki lokalen of b644 namwendwa kidiki computerlokaal of 644 namwendwa VTC." u ontvangt een fiscaal attest voor een gift vanaf 40 euro.

Kidiki School

Wat is er nodig?

 • de leerkrachten en hun directie hebben veel belangstelling voor ideeën en ervaringen van collega’s. we zoeken contacten en samenwerkingsverbanden met scholen in belgië. mail naar frieda.jos@telenet.be
 • er is hoge nood aan tekstboeken (€15/st).
 • er is hoge nood aan schoolborden met ruitjes (€20/st).
 • bouwen van nieuwe klaslokalen, van een verblijf voor de leerkrachten (€6 000).
 • financiering van de upgrading van het computerlokaal (€ 7 000)
 • drinkbaar water is een groot probleem op de beide scholen van kidiki. we zoeken 2 x € 1 400 voor de aankoop van twee watertanks van 10 000 l.

Wat kunt u doen?

 • ook u kan een paar dagen of weken samenwerken met de leraars van kidiki en er een tijd verblijven. ze zijn vragende partij! neem contact met ons op! frieda.jos@telenet.be
 • mail met leerkrachten in uganda. neem contact met ons op! frieda.jos@telenet.be
 • spreek vrienden, collega’s, familie aan om een bord met ruitjes te sponsoren (€20/st) of een tekstboek (€15/st), of een pot verf, of ...
 • zet met uw school acties op naar analogie met de esdoornschool in hombeek of de school ‘heilig hart van maria’ in berlaar: laat leerlingen een free-podium organiseren, was samen auto’s, organiseer een benefiet voetbal- of volleybalwedstrijd, ga op sponsortocht ...
 • spreek sportverenigingen aan. een voetbal of volleybal of sportoutfit doen wonderen.
 • spreek uw lokale bibliotheek aan, vraag om een verkoop van oude boeken te organiseren en de opbrengst te doneren aan de schoolbibliotheek van kidiki.
 • organiseer een actie ‘lasagna voor uganda’. alle info bij peter en eva.

Giften

Giften zijn mogelijk via het rekeningnummer van VIA Don Bosco (IBAN: BE84 435-8034101-59; BIC: KREDBEBB) met als vermelding "B644 Namwendwa Kidiki". U krijgt een fiscaal attest voor een gift vanaf 40 euro. Jaarlijks krijgt U een financieel rapport.

development groups

Wat is er nodig?

 • Wegens het succes van deze vrouwengroep bieden veel nieuwe leden zich aan. Een tweede groep werd gevormd. We zoeken dringend nieuwe leden voor de Belgische tak die elk 3 euro per maand bijdragen.
 • De beide groepen hebben een businessplan opgesteld voor hun ‘feestproject’: aankoop van grote kookpotten (€ 160), 100 plastiek stoelen (€ 600), 2 tenten (2x € 700). Dit alles willen ze verhuren en zo een extra inkomen genereren voor alle leden van de groepen. De Ugandese tak en de Belgische tak zullen elk 50% van de aankoopsom betalen.
 • Solar lichten voor de gezinnen (€ 30/st).
 • Het project ‘gender-equality’. Een aantal leden van de groepen volgden een workshop ‘gender-equality’. Ze willen hun kennis delen met alle leden. Belangrijke ondersteuning hierin is o.m. het inhuren van een toneelgroep (€ 50).
 • aankoop van een opslagplaats voor de tenten, de stoelen, het feestmateriaal dat te huur wordt aangeboden

Wat kunt u doen?

 • oproep aan alle leden van de belgische tak: overtuig minstens één iemand om lid te worden van de belgische tak.
 • U kan lid worden van de Belgische tak van KTWG door maandelijks 3 euro te storten op het rekeningnummer van Frieda De Lannoy (IBAN: BE22 979-4256790-47; BIC: ARSPBE22) met als vermelding "Kyebajja Tobona Women's Group". Mits een mail naar Frieda word je op de hoogte gehouden van de realisaties. Alle inkomsten gaan integraal naar het project. Jaarlijks krijgt U een financieel rapport.

Giften

U kan storten op het rekeningnummer van VIA Don Bosco (IBAN: BE84 435-8034101-59; BIC: KREDBEBB) met als vermelding "B644 Namwenda vrouwengroep". U ontvangt een fiscaal attesten voor een gift van minimum 40 euro. Jaarlijks krijgt U een financieel rapport.

vocational training centre

Wat is er nodig?

 • de leerkrachten en studenten van het vocational training centre hebben grote belangstelling voor ideeën en ervaringen van collega’s. we zoeken contacten en samenwerkingsverbanden met technische en beroepsscholen in belgië. neem contact op: frieda.jos@telenet.be
 • Verdere uitbouw van het Vocational Training Center (VTC).
 • Ondersteuning van het toerismeproject.*
  • we zoeken samenwerkingsverbanden met touroperators die alternatieve reizen aanbieden en veel waarde hechten aan verantwoord en respectvol omgaan met mens en milieu. neem contact op: frieda.jos@telenet.be

Wat kunt u doen?

 • spreek scholen aan. vraag om contactschool te zijn voor het VTC. mail naar frieda.jos@telenet.be
 • spreek scholen/ bedrijven aan en vraag acties op touw te zetten.
 • spreek touroperators aan (zie * in ‘wat is er nodig’). mail naar frieda.jos@telenet.be

Giften

Giften zijn mogelijk via het rekeningnummer van VIA Don Bosco (IBAN: BE84 435-8034101-59; BIC: KREDBEBB) met als vermelding "B644 Namwendwa Farmers". U krijgt een fiscaal attest voor een gift vanaf 40 euro. Jaarlijks krijgt U een financieel rapport.

“A miracle solution does not exist, but small steps can and will change things a lot” (Stephen, Namwendwa, 2011)