Kidiki School

De doelstelling is een sleutel bieden op de toekomst door kwaliteitsvol onderwijs aan te reiken aan alle kinderen uit het dorp (jongens en met nadruk meisjes). De realisaties zijn vooral het resultaat van de filosofie en de daadkracht van de directie, de leerkrachten en de leerlingen van Kidiki. Samen met hen werkten we aan:

kidiki secundaire school

 • bouw van klaslokalen, ramen en deuren voor klaslokalen, een bibliotheek, een laboratorium, een archiefruimte en een leraarskamer.
 • officiële erkenning van de secundaire school. legalisatie van de diploma’s!
 • plaatsen van elektriciteit en zonnepanelen, aankoop van didactisch materiaal.
 • bouw van een meisjesslaapzaal en een jongensslaapzaal in de secundaire school, inclusief stapelbedden en muskietennetten.
 • aanleveren van tweedehands sportmateriaal.
 • het project “Kidiki Online”, in 2013 een droom, in 2016 realiteit! Michael en alle leerkrachten en leerlingen zijn heel enthousiast. In talrijke lessen zien leerlingen nu illustratie in kleur. De examenvragen staan voor het eerst op computer, de rapporten worden afgedrukt op een kleine printer, de leerlingen van het laatste jaar krijgen elke week twee uur computerles.
 • bouw van een nieuw sanitair blok (zie foto’s)
 • aankoop grote printer en administratief programma voor het secretariaat.
 • aanwerving van een ict-verantwoordelijke en van een ict-leerkracht. de helft van hun loon wordt betaald door belgië (zie foto’s).
 • elektriciteit op de ganse campus (zie foto’s).
 • bouw van een nieuwe leraarskamer (zie foto’s).
 • cementen vloer in alle klaslokalen (zie foto’s).
 • bouw en afwerking van een ingangspoort (vereist door de inspectie), cementeren van de vloer in de nieuwe klas voor S2, start van de bouw van drie extra klaslokalen, aankoop van heel wat didactisch-en sportmateriaal, extra’s voor de wiskundeleerkrachten, transport van materiaal voor het chemielokaal, renovatie en nieuwe kasten voor het bureel van directeur michael (zie foto’s).
 • michael, directeur van kidiki ss, bezoekt belgië.
 • afwerking van de drie klaslokalen, de bibliotheek en de slaapruimten, transport van didactisch materiaal voor het chemielokaal (zie foto’s).
 • opstart van een samenwerking tussen kidiki ss en afd-leuven
 • corona dwarsboomde hun plannen, de studenten werkten aan een uitstekend plan maar konden niet afreizen om hun project te implementeren (zie hier).
 • ruwbouw van drie extra klassen ter voorbereiding van a-level (zie foto’s).
 • ruwbouw van een laboratoriumklas ter voorbereiding van a-level (zie foto’s)
 • aankoop en plaatsen van een watertank van 10 000 l (zie foto’s)
 • opstart van een vernieuwde samenwerking tussen kidiki ss en afd-leuven: bouw irrigatiesysteem, agroforestry, aanleggen van moestuin, agrarisch onderwijsproject. het rapport vindt u hier.
 • drie maanden salaris voor de leerkrachten

kidiki lagere school

 • bouw en afwerking van een jongensslaapzaal (zie foto’s).
 • nieuwe verflaag in het meisjesinternaat (zie foto’s).
 • cementeren van de vloer in het jongensinternaat (zie foto’s).
 • cementeren van de vloeren in klaslokalen (zie foto’s).
 • aankoop van heel wat didactisch- en sportmateriaal (zie foto’s).
 • start van het bouwen van een leraarskamer (zie foto’s).
 • oprichting van een kleuterafdeling (zie foto’s).
 • opstarten van een kippenproject (zie foto’s).
 • bouw van een leraarskamer (zie foto’s).
 • bouw van een bureel voor de directie en administratie (zie foto’s).
 • bouw van een nieuwe keuken (zie foto’s).
 • drie maanden salaris voor de leerkrachten.

development groups

“Together we will change our future.” De realisaties zijn vooral het resultaat van de filosofie en de daadkracht van alle leden van de groep. Samen met hen werkten we aan:

 • elke maand verdubbelen van de micro-investeringen voor een van de leden van de groep ( plantgoed of zaad, schoolgeld voor de kinderen of voor de mama/papa, medicatie, …).
 • de realisatie van grotere projecten: een biggenproject, aanleggen van bananenplantage, …
 • opstellen van een businessplan voor het ‘feestproject’. De leden realiseren zich dat alleen inzetten op landbouw niet meer voldoende is. Meer diversiteit is nodig om de uit armoede te geraken.
 • het ‘feestproject’ kent een groot succes: twee groepen hebben tenten, stoelen, potten en pannen en het verhuren genereert een bijkomend inkomen (zie foto’s).
 • organisatie van talrijke workshops o.m. omtrent gendergelijkheid (zie foto’s).
 • maken van feestkledij voor verhuur in het kader van het ‘feestproject’.
 • eerste financieringsschijf voor de aankoop van een stapelruimte voor de tenten, stoelen, kookpotten, ...
 • herstel van de rolstoel van ronald.
 • identiteitspapieren voor de leden die nog niet officieel geregistreerd staan.
 • aankoop van veevoeder voor het varkensproject.
 • start van een naaiatelier voor tobona. zij knokken zich door het verlies van bezielster veria heen.
 • aanleggen van kleine moestuinen (zie foto’s).
 • herstel van de rolstoel van noël. hij volgt nu een opleiding in de secundaire school (zie foto’s).
 • verdere uitbouw van het feestproject van kidiki tweyambe. gezamenlijke aankoop van een stuk land en start van de plannen voor het bouwen van een opslagruimte voor de tenten, stoelen en kookpotten (zie foto’s).
 • opstarten van kippen/geitenprojecten op kleine schaal (zie foto’s).
 • verder bouwen aan de opslagruimte (zie foto’s).

vocational training centre

Doelstellingen zijn duurzame landbouw, voedselzekerheid, een hoger gezinsinkomen, minder handenarbeid en een betere hygiëne. De realisaties zijn vooral het resultaat van de filosofie en de daadkracht van de leiding en van de leden van de coöperatie. Samen met hen werkten we aan:

 • gezamenlijke aankoop van 100 hectare landbouwgrond.
 • gezamenlijke aankoop van een tractor.
 • ondersteuning van het toerismeproject.
 • ondersteuning van de uitbouw van het ‘Vocational Training Centre’.
  • bouw van een wateraansluiting en van een waterreservoir.
  • bouw van ‘practical units’ voor koeien, geiten, varkens, kippen.
  • cementen vloeren in, pleisteren en verven van, de klaslokalen.
  • opstarten van de lessen.
  • aankoop van handboeken en didactisch materiaal.
 • organisatie van talrijke workshops o.m. omtrent gendergelijkheid.
 • bouw, door stephen en de ugandese regering, van een dam en een aansluitend irrigatiesysteem op het vtc (zie foto’s).
 • de helft van het loon van de nieuwe verantwoordelijke wordt (na aanstelling) betaald door belgië.
 • opstellen van een nieuw actieplan op voor het vtc door stephen en start van de vernieuwing van de infrastructuur (zie foto’s).
 • stephen verkrijgt de officiële accreditatie voor zijn vocational training centre! (zie foto’s).
  • hij vernieuwt de infrastructuur (zie foto’s).
  • hij koopt een zestal koeien, plant mais en soya bonen (zie foto’s).
  • hij reorganiseert het irrigatiesysteem.
  • hij start een ‘visproject’ op in het water van de dam.
  • aankoop van tweedehands machine om boter te maken.
  • stephen plant de opstart van een klein zuivelbedrijf.

Algemeen

Samenwerkingen met...

 • de leden van Okwagaanana in Namwendwa.
 • noord-zuid vlaams brabant
 • Karel de Grote hogeschool, afdeling chemie, in hoboken.
 • Wereldwiskundefonds in nederland
 • Esdoornschool in hombeek.
 • ‘Streetfriends’ in zemst-laar.
 • gemeente zemst.
 • gemeente Kampenhout.
 • Femma, Xenia, KWB, MAF machelen.
 • parochieploeg machelen.
 • extra financieringen van HaCeCo-T en Salembier BVBA
 • talrijke individuele sponsors in België, groot èn klein, ze staan ons bij met raad en daad.
 • Esmée en onze kleindochters Kika en Livia: ze schenken ons al hun geboortecadeautjes.
 • bedrijven: financieren mee onze acties o.m. Telenet, Informeel Bvba, HaCeCo-T, Texas Instruments, Salembier BVBA, Colruyt.
 • Nederland: leden van PUM met voornamelijk de heer Paulus Hettinga adviseren de Dairy Farmers Cooperation.
 • gemeente Machelen: financiert het Vocational Training Centre.
 • Vilvoordse Raad voor Internationale Samenwerking: ondersteunt het project.
 • Wereldwinkel Vilvoorde: ondersteunt het project.
 • sportclubs: ze doneren sportmateriaal als voetballen, volleyballen, truitjes, …
 • kleindochter lena: de helft van de centen, gekregen n.a.v. haar lentefeest, schenkt ze aan kidiki.
 • kleine sanne schenkt een groot deel van haar geboortecadeautjes.
 • esdoornschool in hombeek en h.hart van maria in berlaar: zetten acties op.
 • peter en eva en vinnie en kika
 • odisee hogeschool brussel
 • academics for development leuven
fair nature & society, een initiatief dat biologische wijnen en producten verkoopt, schenkt de helft van zijn winst aan het project. zie website.

Ter informatie

“A miracle solution does not exist, but small steps can and will change things a lot” (Stephen, Namwendwa, 2011)