Kidiki School

Doelstelling

Een sleutel bieden op de toekomst door kwaliteitsvol onderwijs aan te reiken aan alle kinderen uit het dorp (jongens en met nadruk meisjes).

Geschiedenis
2004 Ouders van de Namwendwa Dairy Farmers Cooperation en hun vrienden richten een school op voor de kinderen uit Namwendwa. Kidiki School omvat een basis- en een secundaire school.
2008 jos en frieda beslissen de school te ondersteunen.
2011 Aanvraag van registratie- en examennummer.
2012 De school behaalt beide documenten. Een grote stap! Studenten kunnen nu eindexamens afleggen in hun eigen school en hun diploma’s worden officieel erkend.
2014 Door het succes worden een meisjes-en jongensinternaat opgericht.
2016 ’Kidiki online’ is een realiteit. Dit project voorziet in het verstrekken van internettoegang aan de leerkrachten en de leerlingen van Kidiki School. De school heeft nu een 500-tal leerlingen.
2017 het jongens-en meisjesinternaat voor kidiki secundary is volledig gerealiseerd. de nieuwe leraarskamer voor kidiki secundary is eyecatcher voor de school.
2018 het jongens-en meisjesinternaat in kidiki parents’ (lagere school) is volledig gerealiseerd. er wordt heel wat didactisch materiaal aangekocht. de bouw van een leraarskamer is gestart. in kidiki secundary school is de nieuwe ‘gate’ gerealiseerd, is de bouw gestart van drie nieuwe klaslokalen en wordt heel wat didactisch- en sportmateriaal aangekocht.

Andere Organisaties

“if you must look ahead one year then sow a seed. if you must look ahead ten years, then plant a tree. but if you must look ahead one hundred years, then educate the people.” (African proverb)