vocational training centre

Doelstelling

duurzame landbouw, voedselzekerheid, een hoger gezinsinkomen, minder handenarbeid en een betere hygiëne.

Geschiedenis

in 1997, dus lang voordat jos en frieda op het terrein aanwezig zijn, start stephen mubiru samen met een paar vrienden een lokale coöperatie op: de ‘namwendwa farmers cooperation’. de coöperatie beoogt door structurele veranderingen de levenskwaliteit in het subdistrict op te krikken.

jos en frieda zetten in 2011 hun schouders onder twee deelaspecten van deze beweging: (1) de uitbouw van hun centrum voor beroepsopleiding of het ‘vocational training centre (vtc)’. in dit centrum wil Stephen jonge landbouwers (vrouwen en mannen) opleiden met focus op ecologie en duurzaamheid. (2) de uitbouw van het bestaande toerismeproject. toeristengroepen bezoeken een aantal dagen het dorp tijdens hun rondreis in uganda en leden van de coöperatie zijn hun gids. de de toeristen verblijven ook op de terreinen van het vtc en genereren zo extra inkomsten. voor het toerismeproject hechten de ugandese begeleiders en wij veel waarde aan verantwoord en respectvol omgaan met mens en milieu.

in de loop van de volgende jaren worden ‘practical units’ gebouwd voor koeien, geiten, kippen. ook trekken ‘community facilitators’ naar de dorpen om landbouwers te scholen in allerlei nieuwe vaardigheden. daarnaast start men talrijke workshops op o.m. omtrent gendergelijkheid.

helaas veroorzaakt een tijdelijke afwezigheid van stephen voor vertraging van de volledige uitbouw van het vtc. maar in 2018 bouwt stephen samen met de steun van de ugandese regering een dam op de gronden van het vtc en een aansluitend irrigatieproject.

2019 wordt het jaar van de grote ommekeer. de infrastructuur van het vtc wordt grondig vernieuwd, uitgebreid en stephen stelt een nieuw actieplan op voor het vtc (meer details in: ‘wat kunt u doen’).

2020. stephen verkrijgt de officiële accreditatie voor zijn vocational training centre! het kippenhuis is voltooid, hij koopt een zestal koeien, plant mais en soya bonen, reorganiseert het irrigatiesysteem en start met een ‘visproject’ in het water van de dam. hij koopt tweedehands machines om boter te maken en plant een klein zuivelbedrijf. respect stephen!

Andere Organisaties

“It is only when the teeth come together that they will crash the bone” (African proverb)