Dairy Farmers Coorporation

Doelstelling

duurzame landbouw, voedselzekerheid, een hoger gezinsinkomen, minder handenarbeid en een betere hygiëne.

Geschiedenis
1997 Opstart van de lokale coöperatie ‘Namwendwa Dairy Farmers Cooperation’ op initiatief van o.m. Stephen Mubiru (lang voordat jos en frieda op het terrein aanwezig zijn). De coöperatie beoogt de levenskwaliteit in het subdistrict op te krikken door structurele verandering en werkt met duidelijke doelstellingen, timing en termijnplannen.
2011 jos en frieda zetten hun schouders onder twee deelaspecten van deze beweging: (1) de uitbouw van hun centrum voor beroepsopleidingen, het Vocational Training Center of VTC, dat jonge landbouwers (vrouwen en mannen) wil opleiden met focus op ecologie en duurzaamheid, en (2) de uitbouw van het bestaande toerismeproject. Toeristengroepen bezoeken een aantal dagen het dorp tijdens hun rondreis in Uganda. Leden van de coöperatie zijn hun gids. De toeristen verblijven op de terreinen van het VTC en genereren o.m. mede de lonen van de leraars aan het VTC. Voor het toerismeproject hechten de Ugandese begeleiders en wij veel waarde aan verantwoord en respectvol omgaan met mens en milieu.
2015 Samenwerking met EADD (East African Dairy Development).
2016 ‘Community facilitators’ trekken de dorpen in om boeren en boerinnen te scholen in nieuwe vaardigheden.
2017 opstart van talrijke workshops o.m. omtrent gendergelijkheid.
2018 stephen bouwt, samen met de ugandese regering, een dam en een aansluitend irrigatieproject op de terreinen van het vocational training centre.

Andere Organisaties

“It is only when the teeth come together that they will crash the bone” (African proverb)